Trwa cząstkowa naprawa nawierzchni drogi powiatowej w Pisarzowicach. 

informacja z 16.05.207

Ekipa remontowa wycina wcześniej zaznaczone fragmenty asfaltu. Dziury będą uzupełnione nową mieszanką. 

16.05 naprawiana jest nawierzchnia od wjazdu do Pisarzowic od strony Kamiennej Góry do okolic boiska piłkarskiego.