Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Jak informuje wicemarszałek województwa Iwona Krawczyk wczoraj (11 kwietnia) podpisana została umowa z gminą Kamienna Góra na budowę dwóch boisk. Jedno powstanie w Pisarzowicach, drugie w Olszynach. 

Umowę o przyznaniu pomocy w wysokości 200 794 zł Gminie Kamienna Góra na przedsięwzięcie pt. Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych na terenie gminy Kamienna Góra (w miejscowościach Olszyny i Pisarzowice) w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podpisał wójt gminy Patryk Straus oraz skarbnik gminy Regina Kachniarz. 

Przedsięwzięcie w Pisarzowicach polegać będzie na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną oraz do gry w siatkówkę wraz z zewnętrzna infrastrukturą techniczna w postaci odwodnienia układem drenarskim oraz utwardzeniem wokół boiska.

Boisko powstanie koło stadionu. Boisko ma zostać w ramach ma być wyposażone w piłkochwyty oraz bramki.

Kategoria: