Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych co roku organizuje akcję informacyjną na temat zakazu wiosennego wypalania traw, łąk i pastwisk oraz nieużytków. Jest to działanie nielegalne, szkodliwe dla środowiska przyrodniczego, szczególnie terenów chronionych oraz stanowi zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego.

W związku z powyższym informujemy, przypominamy i zwracamy się z apelem do wszystkich jednostek administracyjnych, edukacyjnych i oświatowych o przyłączenie się do akcji i rozpropagowanie załączonych materiałów w swoich placówkach i na terenie działania. 

Wyrażamy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do pogłębienia świadomości społecznej oraz zmniejszenia takich działań w przyszłości w trosce o środowisko, w którym żyjemy.

Wypalanie traw niszczy siedliska roślin i zwierząt, a w wielu przypadkach tracą one w ogniu życie. 

Niekontrolowane wypalanie traw stanowi zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego. 

ARI Docs Viewer: 'https://strazpisarzowice.pl/images/pdf/2017_apel_wypalanie_traw.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

ARI Docs Viewer: 'https://strazpisarzowice.pl/images/pdf/2017_przepisy_prawne_wypalanie_traw.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

Kategoria: