Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Ze względu na brak zainteresowania mieszkańców w tegorocznym konkursie Stołów Wielkanocnych sołectwo Pisarzowice nie wystartuje. 

W spotkaniu w sprawie przygotowania sołeckiego stołu uczestniczyło 5 osób. Trzy Panie wyraziły chęć przygotowania potraw. Niestety zabrakło osób chętnych (minimum 5-6) do przygotowania stoiska i pracy przy samym konkursie. 

Na przygotowanie stołu wielkanocnego udało się pozyskać fundusze z Urzędu Gminy. Pieniądze zostaną przekazana na przygotowanie stołu wigilijnego. 

Kategoria: