Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Komisje konkursowe dokonały wyboru wykonawców przebudowy dwóch dróg w Pisarzowicach. Obie wybrane firmy działają na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Obie drogi zaprojektowano jako drogi o szerokości 3 m, i nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton, wraz z wykonaniem konstrukcji podbudowy.

"Przebudowa drogi wewnętrznej , dz. nr 264/2, 267 w Pisarzowicach”

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty uznając, że został ona złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

„STOBUD” Adam Dąbrowski Krystian Bąk

ul. Towarowa 57, 58-400 Kamienna Góra

 

„Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem odwodnienia, dz. nr 759,746 w Pisarzowicach”

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty uznając, że został ona złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONKRET” Jan Krupa

Raszów 24, 58-400 Kamienna Góra

Kategoria: