Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnosląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ogłosił II edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Przedszkolnych w grupie wiekowej 5-6 pod hasłem: "112-ratuje życie". 

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 poprzez dotarcie do jak najwiekszej ilości dzieci w przedszkolach. Priorytetem jest podkreślenie ogromnej roli numeru alarmowego w ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Przedszkola przesyłają prace w terminie do 15 kwienia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Po przeprowadzeniu eliminacji powiatowych 5 najlepszych prac zostanie przesłanych do Dolnosląskiego Urzędu Wojewódzkiego do etapu wojewódzkiego.

Regulamin konkursu

Kategoria: