W przetargu na przebudowę drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem odwodnienia, dz.nr 759,746 w Pisarzowicach ogłoszonego przez Gminę Wiejską Kamienna Góra wpłynęło 8 ofert. Gmina może przeznaczyć na sfinansowanie zadania 150 tysięcy złotych

Informacja zawarta w ofertach, które wpłynęły do zamawiającego w terminie:

ARI Docs Viewer: 'https://strazpisarzowice.pl//images/pdf/03_19_759.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.