Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

W przetargu na przebudowę drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem odwodnienia, dz. nr 264/2, 267 w Pisarzowicach ogłoszonego przez Gminę Wiejską Kamienna Góra wpłynęło 7 ofert. Gmina może przeznaczyć na sfinansowanie zadania 170 tysięcy złotych. 

Informacja zawarta w ofertach, które wpłynęły do zamawiającego w terminie: 

ARI Docs Viewer: 'https://strazpisarzowice.pl//images/pdf/03_19_264-2.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

Kategoria: