Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Informujemy, że od miesiąca lipca 2017 r., zaczną obowiązywać jednakowe dla całego kraju ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH. Nowe przepisy wprowadzają model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych czy miejscach, gdzie powstają odpady, w podziale na pięć frakcji: szkło, papier (w tym tektura), metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji.     

W związku z tym:
- szkło będziemy wrzucać do zielonego pojemnika,
- papier do niebieskiego pojemnika,
- metale i plastik do żółtego pojemnika,
- resztki kuchenne do brązowego pojemnika.

W rezultacie zmian każdy budynek będzie miał cztery pojemniki na różne odpady. Odpady to nie śmieci, lecz cenne surowce. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby jak najwięcej było ich odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi.

Nowe zasady segregacji odpadów przybliża strona internetowa Ministerstwa Środowiska – http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Kategoria: