Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2017 r., ogłoszony został konkurs pn. "Wspólna Przestrzeń - Wspólna Wartość", adresowany do sołectw i ich mieszkańców. Przedmiotem tego konkursu jest wsparcie projektów zgłaszanych przez sołectwa gminy Kamienna Góra w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym centrów wsi (np. poprzez budowę miejsc służących integracji i rekreacji mieszkańców). Jako element projektu mogą być także wspierane wydarzenia kulturalne lub sportowo-rekreacyjne promujące gminę i sołectwo.

Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu, zamieszczonym poniżej. Termin składania wniosków upływa w dniu 28 kwietnia 2017 r., o godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Kamienna Góra).

Zachęcamy do udziału w konkursie. Pula przeznaczona na wsparcie projektów w 2017 r., wynosi 30.000 zł.

Pliki do pobrania:
Kategoria: