Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Portal strazacki.pl przygotował zestawienie informacji o OSP w kraju. Dane uzyskał od rzecznika ZOSP. Zapraszamy do lektury,

W naszym kraju działa 16 250 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 4 305 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań w wielu zakresach ratownictwa. Działania z zakresu podstawowego czyli ratowniczo-gaśniczego może podjąć 15201 OSP. Ratownictwa technicznego – 5307, ratownictwa powodziowego – 2933, ratownictwa chemicznego i ekologicznego – 473, ratownictwa medycznego – 5403, ratownictwa wysokościowego – 472, ratownictwa wodnego – 1128, poszukiwawczo-ratowniczych – 3510 oraz innych dziedzin – 542.

W OSP działa ogółem aż 696 653 osoby. 630 052 mężczyzn oraz 66 601 kobiet. 465 717 mężczyzn w wieku 18-65 lat oraz 53 612 kobiet. Natomiast 228 394 strażaków OSP może brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ochotnicze Straże Pożarne wspierają również członkowie wspierający, których jest 84 552 oraz członkowie honorowi – 42 434.

Nie można pominąć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których nierzadko wychowują się nowi strażacy. Ogółem w MDP działa 83 817 osób. Większość stanowią chłopcy – 54 421. Nie brakuje jednak dziewcząt, których jest 29 396. Oprócz standardowych zajęć w OSP Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze uczestniczą w obozach MDP w kraju. W 2016 roku uczestniczyło w nich 5 553 osoby. W obozach MDP za granicą natomiast uczestniczyło 777 członków.

OSP to również działalność kulturalna i oświatowa prowadzona na różnych szczeblach: ogólnopolskim, regionalnym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym i kierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Organizowane są m.in.: turnieje wiedzy pożarniczej, zawody sportowo-pożarnicze, przeglądy i festiwale orkiestr oraz zespołów artystycznych, konkursy, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe itp.

W OSP działa 755 orkiestr w których gra 19 977 muzyków. OSP to także grupy taneczne – 102, w których uczestniczy 1663 tancerzy. Nie można zapomnieć o zespołach artystycznych – 383, które liczą 4641 członków.

Przy OSP działa 1620 izb tradycji. Druhowie prowadzą 7390 kronik OSP.

W Ochotniczych Strażach Pożarnych działają Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe i Wioski Internetowe, które wyposażone są w sprzęt komputerowy, łącza szerokopasmowe oraz bogaty zestaw programów e-learningowych, a to wszystko nieodpłatnie dla lokalnych społeczności. Takich centrów działa około 700.

Druhowie w Ochotniczych Strażach Pożarnych organizują kluby oraz akcje honorowego krwiodawstwa oraz kluby dawców szpiku kostnego, pomoc niepełnosprawnym, chorym dzieciom, ludziom poszkodowanym w wyniku katastrof i klęsk żywiołowych itp.

Opracowanie Strazacki.pl

Kategoria: