Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Informujemy, że pojemniki do gromadzenia odpadów, które należy wystawić przed posesję w dniu odbioru muszą być przystosowane do opróżnienia przez śmieciarkę – muszą posiadać odpowiednie uchwyty do zawieszenia. Są to takie pojemniki, które otrzymali Państwo na odpady od firmy ALBA. Tego typu pojemniki są znormalizowane i nadają się do gromadzenia odpadów oraz są przystosowane do odbioru przez pojazdy specjalistyczne (śmieciarki).

Są one przeznaczone także do zbierania popiołu, jednak nie można do nich sypać gorącego popiołu. Jednocześnie informujemy, iż firma ALBA, świadcząca usługi odbioru odpadów z terenu gminy od miesiąca lutego 2017 r. odbiera odpady zmieszane z oczipowanych pojemników.  

Zamontowany czip w pojemniku podczas jego opróżniania do samochodu pozwala na automatyczne przekierowanie informacji do systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Dane z systemu informatycznego pozwalają Referatowi Komunalnemu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy na bieżącą kontrolę zarówno firmy odbierającej odpady, jak i właścicieli nieruchomości.

Wobec powyższego odpady gromadzone w pojemnikach metalowych nie będą odbierane, gdyż  nie posiadają żadnych uchwytów umożliwiających ich opróżnienie przez urządzenia śmieciarki. 

Pojemniki metalowe nadają się jedynie do tymczasowego gromadzenia odpadów (lekkich), które należy następnie przesypać do pojemnika znormalizowanego. 

Powyższe wytyczne podyktowane są bezpieczeństwem pracy obsługi śmieciarek oraz realizacją zadania zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

informacja za gminakamiennagora.pl

Kategoria: