Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

W związku ze zmianą prawa oświatowego organ prowadzący zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości do 15 kwietnia 2017 r., terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

W związku w powyższym rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2017 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i zasad rekrutacji dostępne będą na stronie Gminy Kamienna Góra:http://www.gminakamiennagora.pl/ oraz w każdym przedszkolu i szkole podstawowej w pierwszej połowie kwietnia 2017 roku.

Kategoria: