Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Radni gminy Kamienna Góra przyjęli dzisiaj (poniedziałek, 6 lutego) projekt określający funkcjonowanie szkół gminnych od 1 września. To początek wprowadzania nowej sieci szkół.

informacja za www.powiatowa.info

Zmiana sieci szkół jest niezbędna z powodu reformy oświaty, przedłużenia nauki w szkole podstawowej do 8 lat i likwidacji gimnazjów. W przypadku gminy Kamienna Góra zmiany będą miały głównie charakter formalny.

Dotychczasowe Zespoły Szkół w Pisarzowicach i Krzeszowie zostaną Szkołami Podstawowymi z oddziałami gimnazjalnymi. Nie zmienią się obwody szkół podstawowych. Od 1 września w szkołach w Szarocinie i Ptaszkowie powstanie po jednym dodatkowym oddziale (klasy siódme), a za rok będą to po dwa oddziały (klasy siódme i ósme). W Krzeszowie nie zmieni się nic. Dzieci z klas szóstych pójdą do siódmych zamiast do pierwszej gimnazjum. Podobnie będzie w Pisarzowicach.

Na razie nieznane są dokładne koszty wprowadzenia zmian. Wiadomo, że niezbędne będą remonty. W szkole w Szarocinie puste mieszkanie zaadaptowane zostanie na klasy.

Przyjęty dzisiaj projekt wysłany zostanie do kuratorium i związków zawodowych w celu zaakceptowania. Kurator ma na to 21 dni. Radni przyjęli uchwałę na nadzwyczajnej sesji, aby, w razie odrzucenia propozycji przez kuratorium, zdążyć z przyjęciem poprawek w ustawowym terminie.

informacja za www.powiatowa.info

Kategoria: