Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 stycznia 2016 r. (środa) o godzinie 10 00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze ul. Al. Wojska Polskiego 10 (III piętro) - odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad: 

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.      Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4.      Zapytania.

5.      Działalność RZGW + Zarządzanie kryzysowe.

6.      Starostwo – drogi (plan remontów).

7.      Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 r.

8.      Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2016 r.

9.      Podjęcie uchwał:

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

- projekt uchwały w sprawie opłaty targowej,

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra, położonych w Pisarzowicach, Szarocinie i Dębrzniku,

- projekt uchwał w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Rady Gminy Kamienna Góra Nr XIV/57/15.

10.  Wnioski i zapytania.

Sprawy różne.