Z a w i a d o m i e n i e

 

         Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) o godzinie 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze ul. Al. Wojska Polskiego 10 (III piętro) - odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.      Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4.      Zapytania.

5.      Informacja na temat Stowarzyszenia Kwiat Lnu.

6.      Informacja z zakresu utrzymania dróg w okresie zimowym 2015/2016.

7.      Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.

8.      Podjęcie uchwał:

 - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

 - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego położonego w obrębie wsi Rędziny, Czarnów w gminie Kamienna Góra, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/173/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29.05.2013 r.,

 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach oraz włączenia go do Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach,

 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra, położonych w Gorzeszowie, Leszczyńcu oraz Czadrowie.

9.      Wnioski i zapytania.

10.  Sprawy różne:

-ocena zasobów pomocy społecznej,

- wybór reprezentanta gminy do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

 

                                                                                                                                                                                                                            PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY        

 

                                                                                                                                                                                                                                            / - / Piotr Pawlik