Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Niniejszym zawiadamiam, że na dzień 27 sierpnia 2016r (sobota) na godz 14:00 zwołuje się zebranie wiejskie mieszkańców Pisarzowic.

Tematem zebrania będzie: 
1. Zatwierdzenie funduszu soleckiego na rok 2017.

Zebranie odbędzie się w Domu Kultury , proszę o przybycie. 
Sołtys Jan Łepski 
Sołectwo Pisarzowice

Kategoria: