Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Z przykrością informujemy, że 29 stycznia br. (niedziela) w Oleśnicy zmarł Ś.P. Tadeusz Gabryś, Honorowy Obywatel Gminy Kamienna Góra, wieloletni radny i Przewodniczący Rady Gminy w latach 1990-2006. Miał 69 lat.

Na funkcje Przewodniczącego Rady Gminy pan Tadeusz Gabryś wybrany został na pierwszej inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Kamienna Góra w 1990 roku. Radny kolejnych czterech kadencji. Na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy wybierany przez kolejnych 4 kadencji począwszy od roku 1990.

Ostatnią sesję rady gminy pan Tadeusz Gabryś poprowadził w maju 2006 roku. Była to wyjazdowa, uroczysta sesja nadzwyczajna związana z nadaniem gminie certyfikatu ISO 9001:2001. Z powodu choroby przekazał pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Gminy wiceprzewodniczącemu panu Zygmuntowi Homoncikowi. Do pracy niestety już nie powrócił.

Na uroczystej Sesji Rady Gminy, z okazji XX-lecia samorządu gminnego, Uchwałą Nr XLV/228/10 z dnia 31 marca 2010 r., za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie, panu Tadeuszowi Gabrysiowi nadany został tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Kamienna Góra".

Przez wiele lat współpracy dał się nam poznać jako człowiek ciepły, serdeczny, pomocny, człowiek dialogu i kompromisu. Nawet w trakcie choroby, mimo swojej ułomności, interesował się samorządem, któremu poświęcił dużą część swojego życia. Śmierć Pana Tadeusza Gabrysia to wielka strata dla Naszej Gminy.

W związku ze śmiercią Pana Tadeusza Gabrysia – Honorowego Obywatela Gminy Kamienna Góra oraz Przewodniczącego Rady Gminy w latach 1990 – 2006, Zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 stycznia br. ogłaszona została żałoba na terenie Gminy Kamienna Góra od dnia wejścia w życie zarządzenia do dnia pogrzebu. Ze względu na żałobę, w okresie jej trwania na terenie Gminy Kamienna Góra zabrania się organizowania wszelkich imprez o charakterze rozrywkowym. Na znak żałoby, na budynku Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 wywieszona została flaga wraz z kirem.

Małźonce i całej Rodzinie pana Tadeusza Gabrysia składamy wyrazy największego współczucia.

Informacja za strona Gminy Kamienna Góra

Kategoria: