Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa rząd zdecydował o wprowadzeniu jeszcze większych obostrzeń na terenie całego kraju. Od soboty cała Polska znajdzie się w czerwonej strefie.

Obostrzenia od 24.10.2020:
- Dzieci i młodzież od 8:00 do 16:00 nie mogą same wychodzić, przemieszczać się czy spotykać. Muszą być pod stałą opieką osoby dorosłej
- nauka w klasach podstawowych 4-8 w trybie zdalnym
- Lokale gastronomiczne będą mogły wydawać dania jedynie na wynos
- zawieszona działalność basenów
- 5 osób na 1 kasę
- Wprowadza się zakaz wszelkiej aktywności powyżej pięciu osób w jednej grupie.

Od 24.10.2020 cały kraj objęty strefą Czerwoną !!
🔴Edukacja Kultura i Sport🔴
▪️Szkoły podstawowe od klas 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne
▪️W godzinach 8-16 przemieszczanie się osób do 16 r.ż tylko pod opieką osób dorosłych
▪️Szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym
wydarzenia kulturalne do 25% udziału publiczności
zawieszona działalność basenów, siłowni, aquaparków
🔴Gospodarka🔴
▪️zawieszenie działalności sanatoriów [z możliwością dokończenia trwających turnusów]
▪️lokale gastronomiczne i restauracje - zakaz działalności stacjonarnej
▪️5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 mkw
▪️1 osoba na 15 mkw w placówkach handlowych pow 100mkw
w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% miejsc wszystkich
🔴Życie społeczne🔴
▪️ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego
▪️ograniczenie przeistaczania się osób do 70+
z wyłączeniem:
- wykonywania czynności zawodowych
- zaspokojenia niezbędnych potrzeb życia codziennego
- sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego

Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA
Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. W jaki sposób możemy to zrobić? Wystarczy stosować zasadę DDMA, dzięki której chronimy siebie i innych:

D jak dystans

D jak dezynfekcja

M jak maseczka

A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej - to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Walkę z zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Co ważne, im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

więcej informacji na https://www.gov.pl/web/koronawirus 

aktualne wydarzenia związane z koronawirusem na terenie powiatu:
http://powiatowa.info/koronawirus-2020 
https://czadrow24.pl/tag/koronawirus 


Edukacja
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Wydarzenia sportowe
Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.
W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.
Wydarzenia kulturalne
Strefa Czerwona
Wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem max. 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 odległości. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa.

Gastronomia
Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.
• Stołówki szkole
Zakaz dotyczy także prowadzenia stołówek szkolnych. Wydawanie posiłków dozwolone jedynie dla klas 1-3 szkół podstawowych oraz kadry szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.
• Restauracje hotelowe
Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, zachowanie odległości itp.).

Działalność hotelarska
Działalność hoteli jest obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia.
Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową.

Aquaparki i baseny
Zawieszenie działalności.
Obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.
Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca są wyłączone z zakazu prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne
zawieszenie działalności

Siłownie i centra i kluby fitness
Zawieszenie działalności.
Obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.
Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca są wyłączone z zakazu prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Kina
Wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem max. 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 odległości. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa.

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska
Sanatoria i działalność uzdrowiskowa zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Zgromadzenia publiczne i spotkania
Możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.
Ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych).
Powyższe limity nie dotyczą miejsc kultury.

Kościoły
Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe
Zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych).

Transport zbiorowy
Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 50% liczby miejsc siedzących albo
b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Limity dotyczą także transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Maski
Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.

Handel
Obowiązują ograniczenia w sklepach uzależnione od wielkości sklepu. Obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach - dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
Kluby nocne, dyskoteki, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca
Strefa Czerwona – zawieszenie działalności

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu
Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu działają w reżimie sanitarnym. W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Przemieszczanie się osób
Dzieci i młodzież do 16. roku życia
W godzinach 8:00-16:00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. W weekendy i dni wolne od nauki ta zasada nie obowiązuje.

Seniorzy
Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:
- wykonywaniem czynności zawodowych,
- zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
- sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.


Cała Polska w czerwonej strefie, kolejne zasady bezpieczeństwa oraz Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie naszym priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń. Rząd uruchamia też Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.
Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju
Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Będą to:

objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów;
zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.
Ważne! Seniorze, zostań w domu! Apelujemy do seniorów - zwłaszcza do osób po 70. roku życia - o ograniczenie przemieszczania się. Z wyłączeniem sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Uwaga!
W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad
Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Zalecenie DDMA+W
Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

Dystans
Dezynfekcja
Maseczka
Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
Wietrzenie
Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.


Informacja Premiera Mateusza Morawieckiego:

Szanowni Państwo!

Sytuacja epidemiczna w Polsce i Europie jest bardzo poważna. Naszym najważniejszym zadaniem na teraz jest ograniczenie tempa rozwoju pandemii.
Sytuacja jest trudna, liczba zarażonych jest duża - zajętych jest ponad 10 000 łóżek, ale dostępnych wciąż 18 000. Wciąż mamy bufor, jednak bardzo niepokoi nas dynamiczny przyrost zakażeń, choć w Polsce jest średnio nieco niższy (160/10 000) niż w Europie (170/ 10 000).
Musimy zmierzyć się z realiami. Nie są one przyjemne, ani dla rządu, ani dla społeczeństwa, ale po to rządzimy, by podejmować trudne decyzje i chronić Polaków - nawet, gdy oznacza to, że część z nich będzie nas za to krytykować.
Rozumiem wszystkich, dla których ta rzeczywistość jest trudna do zniesienia.
Dlatego powtarzam - wprowadzane przez nas środki i rozwiązania służą wyłącznie ochronie zdrowia i życia Polaków!
O ile nie nastąpi wypłaszczenie i zahamowanie tempa przyrostu zakażeń, możliwe, że będziemy musieli wprowadzać kolejne drastyczne kroki, takie jak zamykanie granic, ograniczanie przemieszczania, czy głębszy lockdown. Będziemy o tym decydować i informować w ciągu najbliższych dni.
Na razie wprowadzamy następujące obostrzenia:
🔴 Od jutra - 24 października - cała Polska staje się strefą czerwoną🟥 - adekwatnie do tego obostrzeniu ulegają przepisy na terenie kraju.
🔴 Wprowadzamy również naukę zdalną w szkołach podstawowych - ale tylko w klasach starszych, od 4 do 8. Chcemy dzięki temu zmniejszyć również natężenie ruchu w komunikacji miejskiej i przerwać łańcuch transmisji.
🔴 W godzinach 8:00-16:00 przemieszczanie się osób do 16. roku życia możliwe będzie tylko pod opieką dorosłego.
🔴 Ponownie ograniczamy działalność gastronomii. Wszystkie puby, restauracje i kawiarnie będą mogły realizować jedynie zamówienia na wynos i dowóz. Na razie to obostrzenie jest zaplanowane na 2 tygodnie - z możliwością przedłużenia.
🔴 Wprowadzamy zakaz wszelkiego rodzaju aktywności grupowych - powyżej 5 osób w jednej grupie. Dotyczy to zebrań, spotkań towarzyskich i plenerowych wszelkiego rodzaju.
🔴 Zamykamy również sanatoria - prócz sanatoriów, które teraz kończą swoje turnusy.
🔴 Wprowadzamy program “Wspieraj Seniora” i uruchamiamy program solidarnościowy “Korpus Wsparcia Seniorów”. Poprzez szerokie zaangażowanie organizacji, wolontariuszy, harcerzy,
Wojska Obrony Terytorialnej
czy wojsk operacyjnych, będziemy chcieli uruchomić pomoc w zakresie dowozu leków, żywności i innych czynności wymagających kontaktów z innymi ludźmi tak, by seniorzy nie musieli się przemieszczać.
⚠️ Wszystkich Seniorów bardzo proszę - zostańcie w domach! Zatroszczymy się o Was⚠️
Eksperci mówią wyraźnie - trzeba koniecznie przerwać transmisję COVID-19.
Możemy to zrobić tylko izolując się i zostając w domach oraz stosując się do ograniczeń. Kluczowe są:
➡️ dezynfekcja
➡️ dystans
➡️ maseczki
➡️ wietrzenie pomieszczeń.
😷🛡🇵🇱
Walka trwa, i choć dziś jesteśmy w trudniejszym momencie, to wierzę, że ją wygramy!

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harcerze wspólnie dla seniorów

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Jak pomagać?

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się! Jak to zrobić?

Zadzwoń na infolinię.
Wypełnij ankietę dostępną na stronie: www.wspierajseniora.pl 
Przyjdź do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie – ich lista znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat 
Jak skorzystać ze wsparcia?

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc dla seniorów

Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

Samorządy gminne będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.


⚠️ UWAGA - WAŻNE - UDOSTĘPNIAMY ⚠️
Niestety nadeszła druga fala COVID-19, znów najbardziej narażeni są starsi ludzie, którzy zazwyczaj są schorowani. 👵🏼👴🏼
Bardzo chcielibyśmy znów pomoc w tym ciężkim czasie naszym seniorom, tak jak pomogliśmy podczas pierwszej fali. Niestety nasze możliwości w postaci zasobów ludzkich są znikome, póki co wszyscy nasi wolontariusze pracują. Oczywiście miejmy nadzieje ze kolejny lock down nie nadejdzie, jeżeli tak się stanie to oczywiście przystąpimy do działań.
Tymczasem ważny apel do was wszystkich, do mieszkańców Kamiennej Góry i okolic❗️
Poszukujemy wolontariuszy którzy:
- dysponują czasem ⏰☎️
- są komunikatywni 👵🏼👴🏼
- posiadają prawo jazdy i samochód 🚘
- przede wszystkim chcą POMÓC ❤️
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
poszukuje wolontariuszy
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby włączyć się w działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19 na terenie Gminy Wiejskiej Kamienna Góra.

Każdy, kto chciałby zaangażować się w działania skierowane do seniorów zamieszkujących teren Gminy Wiejskiej Kamienna Góra w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, np. zrobić podstawowe zakupy (spożywcze i higieny osobistej), zrealizować recepty czy wyprowadzić psa na spacer, może zgłosić swoją propozycję telefonicznie:

75 610-62-52
75 610-62-53
75 610-62-54
75 610-62-03

Prosimy o kontakt również osoby, które w ramach pomocy sąsiedzkiej w swoich miejscach zamieszkania już zaproponowały pomoc sąsiadom tak, aby tutejszy Ośrodek mógł tę informację przekazać zainteresowanym oraz skontaktować się z Państwem w celu monitorowania sytuacji.
 
Kategoria: