W czerwcu 2020 roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wydał drugi tom Analiz Strategicznych Florian 2050. W tomie tym znalazł się artykuł autorstwa druha Piotra Jaksonia, kronikarza OSP Pisarzowice. 

Cały tom do pobrania w wersji elektronicznej znajduje się na stronie ZOSP RP - kliknij

Drugi tom Analiz zawiera m.in. nawiązanie do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju związanej z COVID-19. Autorzy skupili się na problemach zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego, wsparcia jednostek OSP przez samorządy, pierwszej pomocy, ekologii. Osobna część dotyczyła problemów kronikarstwa. W tym miejscu współautorami stali się kronikarze z jednostek z całego kraju. Opracowania zebrał dr Marian Zalewski.

Wydawcy:
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
© Copyright by Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,Warszawa 2020
© Copyright by Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2020
ISBN 978-83-943918-9-8
ISBN 978-83-7901-246-6


Informacja dr Mariana Zalewskiego

Drodzy Kronikarze

Pragnę poinformować o wydaniu tomu drugiego Analiz Strategicznych Florian 2050. Jego elektroniczna wersja jest zawieszona na stronie internetowej Związku OSP RP. Zapraszam do lektury. Mam ogromną satysfakcję nie tylko dlatego, że książka jest bardzo pozytywnie przyjmowana, ale że tak dużo w niej miejsca jest dla Kronikarzy. Wierzę, że tę współpracę będziemy kontynuowali. Już dzisiaj zapraszam do współpracy w dalszych pracach nad strategią naszego Związku.

Trzeci tom Analiz będzie szczegółowym przedstawieniem propozycji rozwiązań w obszarze naszego bezpieczeństwa oraz spraw którymi powinien zajmować się w przyszłości nasz Związek i poszczególne OSP. Poszczególne tematy od ratownictwa (akcji, sprzętu, remiz, szkoleń) przez działalność edukacyjną, kulturalną, sportową, aktywność wśród młodych, upamiętnianie historii po współpracę w naszych miejscowościach i zagraniczną będą oparte o wypowiedzi ekspertów oraz strażackich liderów.

Ponadto Trwają intensywne prace nad wydaniem Słownika Biograficznego Polskich Strażaków. Planujemy to jako wydawnictwo ciągłe. Po pierwszym tomie ( planujemy wydanie jeszcze w tym roku) będą następne. Szersza informacja na FB i stronie Związku.

I jeszcze jeden bardzo ważny projekt wydawniczy- Monografia Związku OSP RP w związku z jego stuleciem. Pisemna historia naszego Związku będzie uzupełniona fotografiami przedstawiającymi działalność naszej organizacji. Szczególnie dotyczy to wydarzeń i uroczystości odnoszących się do prac naszych instancji od gminnych przez powiatowe i wojewódzkie oraz Zjazdy Krajowe i centralne uroczystości ( zdjęcia OSP i strażackich organizacji od końca XIX wieku po dzień dzisiejszy).Jest szansa na wykorzystanie informacji, zdjęć, dokumentów pieczołowicie zbieranych przez Kronikarzy. Serdecznie zapraszam do naszej współpracy.

Z uszanowaniem.

dr Marian Zalewski

przewodniczący Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP

Warszawa 04.07.2020 r.