UWAGA!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa obowiązuje

ZAKAZ WSTĘPU

na teren:
świetlic wiejskich,
placów zabaw,
boisk sportowych,
siłowni zewnętrznych
oraz innych terenów rekreacyjno - wypoczynkowych.

ZAKAZ OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA

 Wójt Gminy Kamienna Góra

/-/ Patryk Straus