Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Stopnie ostrzeżeń meteorologicznych

Ostrzeżenie meteorologiczne - specjalny rodzaj informacji o występowaniu wyjątkowo niebezpiecznego zjawiska pogodowego, zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Wydanie ostrzeżenia meteorologicznego mobilizuje centra zarządzania kryzysowego oraz inne służby do zwiększonej gotowości w stanie zagrożenia oraz umożliwia podjęcie działań, służących zabezpieczeniu społeczeństwa oraz infrastruktury.

 

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

 

2

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

 

1 Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Zjawisko Stopień zagrożenia Kryteria

Silny wiatr

1     Średnia prędkość wiatru od 54 km/h (15 m/s) do 72 km/h (20 m/s)
lub:
Wiatr osiągający w porywach od 72 km/h (20 m/s) do 90 km/h (25 m/s)
  2   Średnia prędkość wiatru od 72 km/h (20 m/s) do 90 km/h (25 m/s)
lub:
Wiatr osiągający w porywach od 90 km/h (25 m/s) do 115 km/h (32 m/s)
    3 Średnia prędkość wiatru powyżej 90 km/h (25 m/s)
lub:
Wiatr osiągający w porywach powyżej 115 km/h (32 m/s)

Oblodzenie

1     Spadek temperatury powietrza < 0°C, powodujący na przeważającym obszarze zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.
  -   Nie stosuje się
    - Nie stosuje się

Przymrozki

1     W okresie wiosennego wzrostu roślin na przeważającym obszarze spadek temperatury powietrza poniżej 0°C na wysokości 2 m n.p.g.
  -   Nie stosuje się
    - Nie stosuje się

Roztopy

1     Topnienie zalegającej pokrywy śnieżnej, o grubości nie mniejszej niż 10 cm, przy łącznym wystąpieniu następujących warunków:
- przez dwie doby dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.
- temperatura średnia dobowa > 5°C
- brak opadów
- na południu kraju brak wiatru fenowego
lub:
- przez dwie doby dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.
- temperatura średnia dobowa ≤ 1,5°C
- suma opadów deszczu poniżej 10 mm w czasie 24 godz.
  2   Topnienie zalegającej pokrywy śnieżnej, o grubości nie mniejszej niż 10 cm, przy łącznym wystąpieniu następujących warunków:
- przez całą dobę dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.
- temperatura średnia dobowa > 1,5°C
- opady deszczu powyżej 10 mm i poniżej 20 mm w czasie 24 godz.
    3 Topnienie zalegającej pokrywy śnieżnej, o grubości nie mniejszej niż 10 cm, przy łącznym wystąpieniu następujących warunków:
- przez całą dobę dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.
- temperatura średnia dobowa > 1,5°C
- opady deszczu powyżej 20 mm w czasie 24 godz.

Upał

1     30°C ≤ Tmax ≤ 34°C i Tmin < 18°C, czas trwania zjawiska ≥ 2 dni.
lub
Tmax ≥ 35°C czas trwania zjawiska 1 dzień bez względu na temp.min.
  2   30°C ≤ Tmax ≤ 34°C i Tmin ≥ 18°C, czas trwania zjawiska ≥ 2 dni.
    3 Tmax > 34°C i Tmin ≥ 18°C, czas trwania zjawiska ≥ 2 dni.

Silny mróz

1     -25° < Tmin < -15°C
  2   -30°C < Tmin < -25°C.
    3 Tmin < -30°C

Intensywne opady deszczu

1     Wystąpienie opadów deszczu których suma w czasie nie dłuższym niż 24h wyniesie od 30 mm do 50 mm.
  2   Wystąpienie opadów deszczu których suma w czasie nie dłuższym niż 24h wyniesie od 50 mm do 90 mm.
    3 Wystąpienie opadów deszczu których suma w czasie nie dłuższym niż 24h przekroczy 90 mm.

Opady śniegu

1     Przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem zimowym od 5 cm do 10 cm w czasie do 12 godzin
lub:
przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem zimowym od 10 cm do 15 cm w czasie do 24 godzin.
  -   Nie stosuje się
    - Nie stosuje się

Intensywne opady śniegu

1     Przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm w czasie do 12 godzin
lub:
Przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm w czasie do 24 godzin.
  2   Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m.
lub:
Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 50 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.
    3 Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 30 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m.
lub:
Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 50 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.

Opady marznące

1     Słabe opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu nie dłużej niż 12 godzin.
  2   Umiarkowane lub silne opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu nie dłużej niż 12 godzin
lub:
Słabe opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z gruntem lub przedmiotami trwające w jednym miejscu powyżej 12 godzin.
    3 Umiarkowane lub silne opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu powyżej 12 godzin.

Zawieje / zamiecie śnieżne

1     Zamiecie lub zawieje śnieżne, występujące na przeważającym obszarze, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
- niestabilna pokrywa suchego śniegu
- wiatr o średniej prędkości od 29 km/h (8 m/s) do 40 km/h (11 m/s) lub w porywach od 54 km/h (15 m/s) do 72 km/h (20 m/s)
- opady śniegu przy zawiejach śnieżnych
  2   Zamiecie lub zawieje śnieżne, występujące na przeważającym obszarze, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
- niestabilna pokrywa suchego śniegu
- wiatr o średniej prędkości powyżej 40 km/h (11 m/s) lub w porywach powyżej 72 km/h (20 m/s)
- opady śniegu przy zawiejach śnieżnych.
    - Nie stosuje się.

Gęsta mgła

1     Mgła na przeważającym obszarze, ograniczająca widzialność od 50 m do 200 m i utrzymująca się powyżej 8 godzin.
  2   Mgła na przeważającym obszarze, ograniczająca widzialność poniżej 50 m i utrzymująca się powyżej 8 godzin.
    - Nie stosuje się

Mgła intensywnie osadzająca szadź

1     Mgła intensywnie osadzająca szadź na przeważającym obszarze, ograniczająca widzialność od 50 do 200 m i utrzymująca się powyżej 8 godzin.
  2   Mgła intensywnie osadzająca szadź na przeważającym obszarze, ograniczająca widzialność poniżej 50 m i utrzymująca się powyżej 8 godzin.
    - Nie stosuje się

Burze/burze z gradem

1     Burze z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm
lub:
Burze z porywami wiatru od 72 km/h (20 m/s) do 90 km/h (25 m/s)
lub:
grad
  2   Burze z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm
lub:
Burze z porywami wiatru od 90 km/h (25 m/s) do 115 km/h (32 m/s)
    3 Burze z opadami deszczu powyżej 50 mm
lub:
Burze z porywami wiatru od powyżej 115 km/h (32 m/s)

Silny deszcz z burzami

1     Wystąpienie intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszą burze lub burze z gradem lub z porywami wiatru.
Łaczna suma opadów w czasie nie dłuższym niż 24h wyniesie od 30 mm do 50 mm.
W rejonie burz porywy wiatru do 90 km/h (25 m/s)
  2   Wystąpienie intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszą burze lub burze z gradem lub z porywami wiatru.
Łaczna suma opadów w czasie nie dłuższym niż 24h wyniesie od 50 mm do 90 mm.
lub:
wystąpią burze z porywami z porywami wiatru od 90 km/h (25 m/s) do 115 km/h (32 m/s)
    3 Wystąpienie intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszą burze lub burze z gradem lub z porywami wiatru.
Łaczna suma opadów w czasie nie dłuższym niż 24h wyniesie powyżej 90 mm.
lub:
wystąpią burze z porywami wiatru od 90 km/h (25 m/s) do 115 km/h (32 m/s)

informacja pochodzi ze strony IMGW-PIB - pogodynka.pl

Kategoria: