Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Regulamin CTiF z 2002 roku.

Loading...

REGULAMIN

TRADYCYJNYCH MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW POŻARNICZYCH

6 wydanie 2002

Wydany dla straży pożarnych, młodzieżowych straży pożarnych i międzynarodowych zawodów straży pożarnych uchwalone przez Zgromadzenie Delegatów CTIF w dniu 18 września 2002 r.

Kategoria: