Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Od 10 stycznia br. policjanci ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze rozpoczęli ogólnopolskie działania pod nazwą „Bezpieczne Ferie”, które potrwają do 23 lutego 2020 roku.

Celem prowadzonych działań będzie zwrócenie uwagi kierującym pojazdami na: przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (m.in. stosowanie się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa), stan techniczny pojazdu, bezpieczeństwo pasażerów, stan psychofizyczny, koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu, w tym zagrożenia związane z korzystaniem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Policjanci będą przypominać pasażerom, że są uczestnikami ruchu drogowego i mają prawo do bezpiecznej podróży zarówno w transporcie zbiorowym, jak i indywidualnym. Mundurowi będą również uświadamiać, że niewłaściwe zachowanie pasażera np. rozpraszanie uwagi kierowcy, prowokowanie do nieprzestrzegania przepisów może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Natomiast pieszym, w tym dzieciom i młodzieży, będą przypominać i zwracać uwagę na zagrożenia związane m.in. z nieostrożnym wejściem na przejście, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, przebieganiem przez jezdnię. Dodatkowo będą uświadamiać o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych.

Ponadto policjanci będą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych z dziećmi i młodzieżą zarówno w przedszkolach, szkołach, jak też w miejscach wypoczynku zimowego, na których poruszane zostaną zagadnienia związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.

Policjanci ruchu drogowego będą również monitorowali płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku, a w razie potrzeby w newralgicznych miejscach podejmą ręczne kierowanie ruchem.

Informujemy, że potrzebę kontroli autobusów i kierowców można zgłosić osobiście w jednostce Policji lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

podkom. Daniel Przychocki
KPP Kamienna Góra

Miejsca kontroli autobusów na terenie powiatu kamiennogórskiego:
Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II - parking „Kaufland”,
Kamienna Góra, ul. Towarowa 53 - zajezdnia PKS

Telefon kontaktowy: 
75 744 82 00
506 211 663