Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w dn. 07 stycznia br. będą brali biorą udział w ogólnopolskiej akcji pod kryptonimem „Kaskadowy Pomiar Prędkości”, której celem jest zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ujawnienie i eliminowanie wszelkich nieprawidłowości z tym związanych, jak też napiętnowanie negatywnych zachowań kierowców, wynikających z nadmiernej prędkości.

Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego w dn. 07 stycznia br., mając na uwadze akcję pod kryptonimem „Kaskadowy Pomiar Prędkości” będą prowadzili na drogach lokalnych, działania mające na celu zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak też ujawnienie i eliminowanie wszelkich negatywnych zachowań kierujących, od których w tym dniu egzekwować będą przestrzeganie prędkości.

Akcja potrwa do godziny 22:00. Kontroli najczęściej spodziewać się można w miejscach na terenie powiatu, gdzie dochodzi do wypadków drogowych i tam, gdzie kierowcy stale przekraczają prędkość. Jak wynika z policyjnych statystyk obserwujemy obecnie więcej ofiar śmiertelnych niż w latach ubiegłych, co wynika głównie z większej ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym przy jednoczesnym spadku liczby wypadków w ogóle i spadku liczby osób rannych. To, że obserwujemy więcej ofiar śmiertelnych, wynika przede wszystkim z nadmiernej prędkości. To niestety duża prędkość generuje większy tragizm zdarzeń drogowych, a finały tych zdarzeń są częściej, niż bywało to w poprzednich latach, śmiertelne.

KPP Kamienna Góra


Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrole prowadzone są na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych, stanowiących główne ciągi komunikacyjne kraju.

Podczas działań policjanci przypomną uczestnikom ruchu jak ważna jest jazda z tzw. prędkością bezpieczną – taką, przy której kierujący zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie opanujemy w porę prowadzonego pojazdu, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Zaplanowane działania mają m.in. charakter prewencyjny. Jednak kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków to jest m.in. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.