Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Jestem studentką kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Piszę pracę inżynierską na temat „Oceny funkcjonowania systemu informowania, ostrzegania i alarmowania na wybranym obszarze powiatu kamiennogórskiego”. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, na podstawie której będę mogła ocenić zagrożenia występujące na terenie powiatu. Zapewniam, o poufności uzyskanych wyników. Proszę o udzielenie wiarygodnych odpowiedzi na pytania zawarte w poniższej ankiecie:

ankieta