Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Dzień dobry! Zwracam się do Pana/Pani z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie. Przeprowadzane badanie ankietowe jest potrzebne w celu zebrania danych do pracy dyplomowej, której celem jest wycena bezpieczeństwa na terenach zalewowych w gminie Marciszów.
Odpowiedzi na pytania są anonimowe i poufne, to znaczy, że będą wykorzystywane tylko do analizy statystycznej.
Czy zechciałby Pan/zechciałaby Pani wziąć udział w tej ankiecie? Zajmuje ona max. 6 minut.

Ankieta dostępna jest tutaj

Kategoria: