Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Już w najbliższy piątek w całej Polsce rozpocznie się Policyjna akcja „Znicz 2019”. Wzmożone działania ukierunkowane będą między innymi na zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.

aktualizacja: Policyjna Akcja „Znicz 2019” na terenie powiatu kamiennogórskiego - informacje o parkingach i zmianie organizacji ruchu.

Działania „Znicz 2019” ukierunkowane będą między innymi na zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Policjanci „drogówki” sprawdzą, czy kierujący przestrzegają ograniczeń prędkości, czy stosują wraz z pasażerami pasy bezpieczeństwa, a także czy dzieci przewożone są w fotelikach lub specjalnie do tego przygotowanych urządzeniach. Mundurowi dokonają również kontroli stanu trzeźwości kierujących oraz sprawdzą stan techniczny pojazdów. Podczas akcji funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych.

Pamiętajmy! Parkujmy tylko w wyznaczonych miejscach. W sytuacji nieprawidłowego parkowania, autobusy mogą mieć problem z przejazdem. Dotyczy do szczególnie ulicy Moniuszki w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Zamkową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz ul. Żeromskiego w rejonie cmentarza. Policjanci w przypadku utrudnień w komunikacji rozpoczną ręczne kierowanie ruchem.

Oczywiście poza zagadnieniami związanymi z ruchem drogowym policjanci pionu prewencji oraz pionu kryminalnego zadbają o bezpieczeństwo i porządek publiczny w rejonach nekropolii. Pamiętajmy, aby wybierając się na groby bliskich zabrać ze sobą tylko te rzeczy, które na pewno nam się przydadzą. Pieniądze oraz dokument osobiste schowajmy w miejscu niedostępnym, najlepiej w wewnętrznej kieszeni ubrania. Nie pozostawiajmy torebek oraz plecaków bez nadzoru, aby nie stać się ofiarą kradzieży.

 Zespół Komunikacji Społecznej
KMP w Wałbrzychu
nadkom. Magdalena Korościk


Policyjna Akcja „Znicz 2019” na terenie powiatu kamiennogórskiego

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze a w szczególności Referatu Ruchu Drogowego będą brali udział we wzmożonych działaniach Policji ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwłaszcza w okresie uroczystości „Wszystkich Świętych” oraz „Zaduszek”.

W tym czasie znacząco nasila się ruch przy cmentarzach i w okolicach kościołów, a także na drogach dojazdowych do miast. Dlatego już od 31 października do 4 listopada br. znacznie więcej policjantów niż na co dzień będzie czuwać nad bezpieczeństwem osób podróżujących po drogach powiatu kamiennogórskiego i odwiedzających miejsca spoczynku swoich bliskich. Działania policyjne na na terenie powiatu kamiennogórskiego związane z obchodami „Wszystkich Świętych” i „Zaduszek” rozpoczynają się od 31 października i potrwają do 04 listopada br. W ramach akcji „Znicz 2019”, funkcjonariusze ruchu drogowego będą realizowali czynności mające na celu ograniczenie negatywnych zachowań na drogach, zapewnienia użytkownikom bezpiecznej podróży do miejsc docelowych i powrotu do domu oraz utrzymanie płynności ruchu. Intensywność działań dostosowana zostanie do przewidywanego natężenia ruchu i lokalnych uwarunkowań.

W trakcie działań na drogach policjanci będą sprawdzać m.in.:
- przestrzeganie ograniczeń prędkości na drogach dojazdowych do miast,
- stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia dzieci,
- stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów,
- stosowania się do ograniczeń oraz zakazu ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów,
- właściwe używanie świateł zewnętrznych pojazdów,
- stosowanie przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych.

Funkcjonariusze obejmą również swoim nadzorem miejsca, gdzie wystąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego w okolicach cmentarzy:
1. W Lubawce na ul. Cmentarnej od 30 października do 04 listopada br. obowiązuje zakaz zatrzymywania po lewej stronie jezdni, oraz droga ma status drogi jednokierunkowej od ul. Karkonoskiej w kierunku skrzyżowania obok byłego basenu.
2. W Chełmsku Śląskim przy cmentarzu wzdłuż drogi do Okrzeszyna na ulicy Powstańców Śląskich, gdzie obowiązuje znak B - 36 zakaz zatrzymywania się po prawej stronie jezdni od dnia 31 października br.

W okolicach cmentarzy pojazdy pozostawiać można będzie na parkingach:
- parking zlokalizowany przy ,,nowym'' cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej,
- parking przy Parafii przy ul. Wałbrzyskiej,
- możliwy będzie postój przy ul. Spacerowej, Al. Wojska Polskiego, ul. Okrzei oraz ul. Żeromskiego, ul. H. Sawickiej, ul. Słowiańskiej, ul. Browarowej, ul. Ogrodowej i Pl. Grunwaldzkim,
- parking za sądem przy Al. Wojska Polskiego,
- teren przy Centrum handlowym ,,Dom i Ogród”,

Czynności podejmowane przez policjantów będą miały przede wszystkim charakter pomocowy w zakresie udzielania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego daleko idącego wsparcia, zarówno w przekazie informacyjnym, jak też w bezpiecznym dotarciu do nekropoli i samego poruszania się przy nich.

W tym szczególnym okresie we wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa zaangażowani będą również policjanci z pionów prewencji i kryminalnego. Funkcjonariusze patrolować będą okolice cmentarzy i terenów przykościelnych. Zwiększonym nadzorem policjanci obejmą także dworce kolejowe i autobusowe, oraz komunikację zbiorową.

Obchody Dnia Wszystkich Świętych to także czas, w którym musimy zdać sobie sprawę z własnego wpływu na nasze bezpieczeństwo.

Pamiętajmy, aby na cmentarz nie zabierać ze sobą więcej pieniędzy, niż potrzebujemy. Nie nośmy dokumentów, pieniędzy, kluczy czy przedmiotów wartościowych, w reklamówkach, otwartych dużych kieszeniach odzieży. Portmonetki, portfele, telefony i karty bankomatowe, a także klucze – należy schować w zamykanej wewnętrznej kieszeni ubrania. Korzystając ze środków komunikacji miejskiej torebkę lub plecak miejmy zawsze przed sobą i trzymajmy je w dłoni. Nie pozostawiajmy przy nagrobkach swojego mienia bez należytego nadzoru. Czasem wystarczy chwila naszej nieuwagi np. oddalenie się od miejsca pochówku po wodę do kwiatów lub odejście ze śmieciami do kosza, aby stać się ewentualną ofiarą kradzieży. Bądźmy uważni podczas wsiadania i wysiadania z tramwaju, czy autobusu. W miarę możliwości unikajmy ścisku i przygodnie poznanych osób (w tym przypadku zastosujmy zasadę ograniczonego zaufania).

Pamiętajmy, że w okresie świąt znacznie wzrasta natężenie ruchu, w szczególności w okolicach cmentarzy. Mgła i padający deszcz często utrudniają prowadzenie pojazdu. Dostosujmy prędkość do panujących warunków drogowych. Warto jechać wolniej, aby bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży.

asp.szt. Marta Nieć Wierzbicka
KPP Kamienna Góra

Kategoria: