Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

DOTYCZY: ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY – ZMIANA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI

  1. Informujemy, że w związku z przeprowadzonym przetargiem na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Kamienna Góra, od dnia 1 lutego 2017 r. odpady będzie wywozić: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

  2. Ww. firma począwszy od dnia 23 stycznia br. będzie dostarczała do nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych pojemniki na odpady zmieszane oraz ustawi nowe pojemniki w tzw. „Gniazdach” (szkło, plastik, papier).

  3. W dniach od 26 – 27 stycznia br. firma Sanikom Sp. z o.o. odbierze dotychczasowe pojemniki ustawione w „Gniazdach” oraz w okresie od dnia 28 stycznia do dnia 31 stycznia br. pojemniki na odpady zmieszane (stanowiące własność firmy Sanikom) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

  4. Za wszelkie utrudnienia związane z wymianą pojemników przepraszamy.

  5. Aktualny harmonogram odbioru odpadów (obowiązujący od dnia 1.02.2017 r.) znajdą Państwo na stronie www Gminy Kamienna Góra pod adresem http://www.gminakamiennagora.pl , w zakładce Samorząd – Ochrona Środowiska.

  6. Wszelkie informacje udzielane będą pod nr tel. 75-610-6290 lub 75-610-6276.

 

 

/-/ Patryk Straus

Wójt Gminy Kamienna Góra

Kategoria: