Rozpoczął się sezon grzewczy. W ślad za tym odnotowujemy częste przypadki zapalenia się pojemników na odpady komunalne. Apelujemy więc do wszystkich mieszkańców miasta, aby popiół i żużel wyrzucany do pojemników na odpady komunalne był ZIMNY!!!

Jednocześnie zwracamy również uwagę na konsekwencje jakie niesie za sobą wyrzucanie gorącego popiołu lub żużlu do pojemników. Poprzez takie postępowanie nastąpić mogą straty materialne, ale przede wszystkim stwarza się zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Pamiętajmy - wyrzucajmy SCHŁODZONY, ZIMNY POPIÓŁ i ŻUŻEL, wyłącznie do pojemników na odpady komunalne ZMIESZANE!!!