Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Informujemy, że dnia 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 na terenie Gminy Kamienna Góra zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania, mający na celu sprawdzenie sprawności urządzeń alarmowych.

Jednocześnie będzie też formą upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu wszystkie syreny w gminie wyemitują 3 minutowy modułowy sygnał o treści "ogłoszenie alarmu".

informacja UG Kamienna Góra

zobacz spot promujący wydarzenie przygotowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego


Powiat Kamiennogórski:

Starosta Kamiennogórski informuje mieszkańców powiatu, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17.00 planowane jest przeprowadzenie treningu systemu powszechnego ostrzegania.
Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Trening polegał będzie na akustycznym uruchomieniu syren - 3 minuty modulowany dźwięk syreny.
Poniżej dla przypomnienia załączamy linka do strony OC na której znajdują się informacje dotyczące zasad postępowania po ogłoszeniu sygnałów alarmowych w sytuacji zaistnienia zagrożenia, rodzajów sygnałów alarmowych oraz treści emitowanych komunikatów ostrzegawczych.

http://www.us.edu.pl/uniwersytet/obrona/alarmy.php


UM Kamienna Góra:

O godzinie 17.00 - Godzinie W, 1 sierpnia, w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego włączone zostaną syreny alarmowe w Kamiennej Górze. 

Ze swojej strony apelujemy, aby przerwać wówczas na chwilę swoje codzienne zajęcia. Stańmy w ciszy w naszych domach i na ulicach, oddając w ten sposób hołd Powstańcom i wszystkim ofiarom tego narodowego zrywu.

 Uruchomienie syren możliwe jest w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu zostaną włączone na terenie miasta syreny alarmowe: o godz. 17:00: sygnał „Ogłoszenie alarmu” .


Gmina Marciszów:

Wójt Gminy Marciszów informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kamiennogórskiego dla upamiętnienia
74 rocznicy wybuchu POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 na terenie gminy Marciszów uruchomione zostaną syreny alarmowe.


 

Kategoria: