Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Gmina Kamienna Góra pozyskała pieniądze na remont drogi gminnej w Pisarzowicach. 

Chodzi o drogę tuż za wjazdem do Pisarzowic od strony Kamiennej Góry. Polna droga przy których powstały działki budowlane służy od lat rolnikom, a od niedawna również nowym mieszkańcom sołectwa. Droga corocznie była własnymi siłami naprawiana przez mieszkańców, którzy dowozili kamień i ziemię aby załatać co większe dziury. 

 Dotacja pochodzi z funduszy popowodziowych (powódź luty 2012). Droga ma być wyłożona kostką. 

Przewidywany termin zakończenia praz 15 listopada 2018. Termin składania ofert w przetargu: 10 sierpnia 2018. 


 

Kategoria: