Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Jeśli w ostatnim czasie na terenie powiatu kamiennogórskiego byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu koniecznie nas powiadom. Dzięki temu możemy wyeliminować z ruchu piratów drogowych, którzy stanowią zagrożenie dla nas wszystkich.

Czytaj więcej: Stop Agresji Drogowej

Internet jest przydatnym środkiem w zdobywaniu wiedzy, ale może stanowić zagrożenie. Brak kontroli nad tym, co interesuje nasze dzieci w sieci, to przyzwolenie na przyswajanie przez nie treści niewłaściwych dla wieku i rozwoju emocjonalnego. Wirtualny świat jest dokładnie tak samo niebezpieczny i bezpieczny, jak świat rzeczywisty. Policja przestrzega przed zagrożeniami płynącymi z Internetu dla naszych dzieci.

Czytaj więcej: Dziecko bezpieczne w sieci. Policja przestrzega przed zagrożeniami.