Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Druhowie

Troje nowych wyszkolonych ochotników dołączyło do naszej jednostki. Maciek Młodzianowski, Tomasz Kurnyta i Wioleta Skrzypek 23 czerwca 2019 roku ukończyli Szkolenie Podstawowe dla Strażaków Ochotników. 

Gratulujemy!

Zdjęcia z zajęć w aparatach

Zajęcia na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze odbywały się od 12 kwietnia do 23 czerwca 2019.
W zajęciach uczestniczyło 28 osób. 

Aby wziąć udział w ww. szkoleniu, należy:
- być członkiem OSP
- być w wieku 18-65 lat
- mieć zaświadczenie lekarskie niestwierdzające przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych
- mieć przeszkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
- być ubezpieczonym od następstw nieszczęśliwych wypadków

Szkolenie podstawowe OSP to (łącznie z egzaminem) 126 godzin lekcyjnych. Do egzaminu mogą przystąpić uczestnicy, którzy pozytywnie zaliczyli test w komorze dymowej i komorze rozgorzeniowej oraz uczestniczyli w co najmniej 80% zajęć. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o pozytywnym zakończeniu szkolenia jest zaliczenie obu części egzaminu.

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP obejmuje:
Organizacja ochotniczych straży pożarnych
Służba wewnętrzna. Musztra
Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
Drabiny pożarnicze
Węże, armatura wodna ,sprzęt do podawania piany
Proces spalania, a pożar
Zadania strażaków w zastępie
Podstawy organizacji akcji gaśniczej
Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych
Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze
Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia
Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń
Łączność bezprzewodowa i alarmowanie
Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej
Rozwój pożaru
Taktyka gaszenia pożarów
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
Ratowniczy sprzęt mechaniczny
Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno - ekologicznych
Elementy pierwszej pomocy
Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny
Budowa pojazdów samochodowych
Hydrauliczne urządzenia ratownicze
Organizacja akcji ratownictawa technicznego na drogach
Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów
Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych
Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych
Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii
Działania ratownicze i zabezpieczające
Usuwanie skutków powodzi
Sprzęt ratownictwa wodnego
Czynności członka załogi łodzi ratowniczej
Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom
Lokalizacja i wydobywanie zwłok
Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią
Działania ratownicze na lodzie
Znaki żeglugowe

Kategoria: