Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Druhowie

Uroczystości pogrzebowe zmarłego w dniu 11 kwietnia 2019 druha Zdzisława Cebuli odbyły się w dniu 13 kwietnia 2019 roku w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pisarzowicach.

Służbę przy trumnie pełnili na zmianę członkowie MDP, strażacy ochotnicy z terenu gminy Kamienna Góra oraz strażacy zawodowi z jednostki w Kamiennej Górze. 

W trakcie mszy w kościele przy trumnie stanęły sztandary wszystkich gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Pisarzowic, Ogorzelca, Leszczyńca, Janiszowa, Ptaszkowa i Krzeszowa) oraz z jednostek w Okrzeszynie, Marciszowie i Chełmsku Śląskim.

Po mszy świętej trumna została przetransportowana w asyście strażaków na drabinie strażackiej na miejscowy cmentarz. Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu całego powiatu nieśli wieńce. Pod cmentarzem na kondukt czekały wozy bojowe większości okolicznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ostatniej drodze druhowi towarzyszyły jednostki OSP z terenu powiatu kamiennogórskiego, przedstawiciele JRG Kamienna Góra oraz wielu przedstawicieli jednostek zaprzyjaźnionych zarówno z Polski jak i zagranicy.

Zgodnie z ceremoniałem na pożegnanie zawyła syrena strażacka. 


Odznaczenia druha Zdzisława Cebuli:
Strażak Wzorowy – 10 maja 1972
Odznaki za wysługę lat – 35, 40, 45, 50,
Srebrny Krzyż Zasługi – 5 sierpnia 1992
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 9 maja 1988.
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 27 kwietnia 1992
Złoty medal Związku – 24 kwietnia 2012


 


Informacje Dolnośląskie nr 1/18.04.2019
Kategoria: