Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Budowa remizy

W dniu 6 czerwca 2022 roku upłynął termin składania ofert m.in. na budowę remizy w Pisarzowicach. W postepowaniu wystartowały dwie firmy.

Ofertę złożyły:

1. Konsorcjum Firm: Centrum Obsługi Pojazdów s.c. Sławomira Kubacka, Arkadiusz Kubacki; NIP 614-160-74-28 ul. Szymrychowska 45b, 58-420 Lubawka; Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki w spadku, NIP 614-000-09-77 ul. Karkonoska 12, 58-420 Lubawka. 

2. PHU AD - BUD Adrian Iwulski NIP 614-111-87-93 Dębrznik 84, 58-400 Kamienna Góra. 

Pierwszy oferent zaproponował kwotę 3 650 000 zł. Druga oferta opiewa na 5 370 000 zł. 

Postępowanie  „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Pisarzowice i Lipienica” obejmuje następujące zamierzenia budowlane:
a) Budowę budynku remizy ochotniczej straży pożarnej w Pisarzowicach, oraz
b) Przebudowę budynku gospodarczego z adaptacją na świetlicę wiejską w Lipienicy

Lipienica
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską.
Istniejący budynek to budynek wolnostojący o prostej bryle, parterowy, wykonany w rzucie prostokąta w dachem
dwuspadowym (wymiary rzutu budynku 14,31x7,33). Budynek nie posiada instalacji wewnętrznych. Projekt obejmuje
„podział” istniejacej powierzchni na salkę do spotkań do 20 osób oraz wykonanie zaplecza sanitarnego i aneksu
kuchennego wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną. Forma architektoniczna obiektu pozostaje
zachowana.
Pisarzowice
Przedmiotem zamóweinia jest budowa budynku wolnostojącego straży pożarnej według projektu
indywidualnego. Budynek dwu kondygnacyjny, nie podpiwniczony na dz. nr 608/33.
Budynek funkcjonalnie podzielony na dwie części. Garaż w którym będą parkowały wozy
strażackie a także część użytkową dla pracowników. Wyodrębniono między innymi takie
pomieszczenia jak: kotłownię, pomieszczenie socjalne, szatnię, toalety, archiwum, pomieszczenie
konsultacyjne. Obiekt użytkowany w ramach funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej.
Garaż zaprojektowano dla 3 wozów ratowniczo-gaśniczych (ciężkie wozy bojowe) z oddzielną
bramą wjazdową dla każdego z pojazdów oraz dostępem do zaplecza warsztatowego i magazynowego. Projektowany
obiekt jest budynkiem piętrowym z poddaszem nie użytkowym, nie podpiwniczony z dachem dwuspadkowym o kącie
nachylenia 25º, kryty dachówką ceramiczną koloru brązowego. Powierzchnia zabudowy: 384,45m2. Powierzchnia
użytkowa: 332,96m2. Powierzchnia całkowita: 474,96m2. Kubatura: 2605,00m3. Wysokość budynku: 8,50m.
Wartość części: 2789954,00 PLN
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Kategoria: