13 maja 2022 roku Urząd Gminy Kamienna Góra ogłosił przetarg m.in. na budowę nowej remizy w Pisarzowicach. Termin składania ofert do 6 czerwca 2022 roku.

ZADANIE 1️⃣: „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Pisarzowice i Lipienica” obejmujące następujące zamierzenia budowlane:

a) Budowę budynku remizy ochotniczej straży pożarnej w Pisarzowicach oraz
b) Przebudowę budynku gospodarczego z adaptacją na świetlicę wiejską w Lipienicy.
 
Pisarzowice: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wolnostojącego straży pożarnej według projektu indywidualnego. Budynek dwu kondygnacyjny, nie podpiwniczony na dz. nr 608/33.Budynek funkcjonalnie podzielony na dwie części. Garaż w którym będą parkowały wozy
strażackie a także część użytkową dla pracowników. Wyodrębniono między innymi takie
pomieszczenia jak: kotłownię, pomieszczenie socjalne, szatnię, toalety, archiwum, pomieszczenie
konsultacyjne. Obiekt użytkowany w ramach funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej.
Garaż zaprojektowano dla 3 wozów ratowniczo-gaśniczych (ciężkie wozy bojowe) z oddzielną bramą wjazdową dla każdego z pojazdów oraz dostępem do zaplecza warsztatowego i magazynowego. Projektowany
obiekt jest budynkiem piętrowym z poddaszem nie użytkowym, nie podpiwniczony z dachem dwuspadkowym o kącie nachylenia 25º, kryty dachówką ceramiczną koloru brązowego. Powierzchnia zabudowy: 384,45m2. Powierzchnia
użytkowa: 332,96m2. Powierzchnia całkowita: 474,96m2. Kubatura: 2605,00m3. Wysokość budynku: 8,50m.
 
pełna informacja wójta gminy:
‼️Dziś ogłosiliśmy przetarg na "Budowę i modernizację budynków użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy Kamienna Góra (2 zadania)". Na wszystkie objęte zamówieniem zadania uzyskaliśmy promesy z Programu Rządowego Polski Ład ‼️
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (zadania), z których każde składa się z dwóch niezależnych zamierzeń budowlanych:
‼️ ZADANIE 1️⃣: „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Pisarzowice i Lipienica” obejmującenastępujące zamierzenia budowlane:
a) Budowę budynku remizy ochotniczej straży pożarnej w Pisarzowicach oraz
b) Przebudowę budynku gospodarczego z adaptacją na świetlicę wiejską w Lipienicy.
✅ Lipienica: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską.
Istniejący budynek to budynek wolnostojący o prostej bryle, parterowy, wykonany w rzucie prostokąta w dachemdwuspadowym (wymiary rzutu budynku 14,31x7,33). Budynek nie posiada instalacji wewnętrznych. Projekt obejmuje
„podział” istniejacej powierzchni na salkę do spotkań do 20 osób oraz wykonanie zaplecza sanitarnego i aneksukuchennego wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną. Forma architektoniczna obiektu pozostaje
zachowana.
✅ Pisarzowice:Przedmiotem zamóweinia jest budowa budynku wolnostojącego straży pożarnej według projektuindywidualnego. Budynek dwu kondygnacyjny, nie podpiwniczony na dz. nr 608/33.Budynek funkcjonalnie podzielony na dwie części. Garaż w którym będą parkowały wozy
strażackie a także część użytkową dla pracowników. Wyodrębniono między innymi takie
pomieszczenia jak: kotłownię, pomieszczenie socjalne, szatnię, toalety, archiwum, pomieszczenie
konsultacyjne. Obiekt użytkowany w ramach funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej.
Garaż zaprojektowano dla 3 wozów ratowniczo-gaśniczych (ciężkie wozy bojowe) z oddzielnąbramą wjazdową dla każdego z pojazdów oraz dostępem do zaplecza warsztatowego i magazynowego. Projektowany
obiekt jest budynkiem piętrowym z poddaszem nie użytkowym, nie podpiwniczony z dachem dwuspadkowym o kącienachylenia 25º, kryty dachówką ceramiczną koloru brązowego. Powierzchnia zabudowy: 384,45m2. Powierzchnia
użytkowa: 332,96m2. Powierzchnia całkowita: 474,96m2. Kubatura: 2605,00m3. Wysokość budynku: 8,50m.
‼️ ZADANIE 2️⃣: Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Leszczyniec i Kamienna Góra” obejmuje
następujące zamierzenia budowlane:
a) Budowę budynku socjalnego przy boisku sportowym w Leszczyńcu oraz
b) Modernizację budynku Urzędu Gminy Kamienna Góra z zagospodarowaniem przyległego terenu i dostosowaniem doosób ze szczególnymi potrzebami w formule „zaprojektuj i buduj”.
✅ Leszczyniec. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku szatni będącego uzupełnieniem boiska sportowego przeznaczonego napotrzeby drużyn piłkarskich uczestniczących w meczach organizowanych na boisku, oraz lokalnej społeczności. Dobranobudynek jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczony, przeznaczonym dla przebywania do 30 osób, mniej niż 2 godziny wciągu doby. W budynku znajdować się będą trzy pomieszczenia do przebierania, trzy toalety ogólnodostępne ipomieszczenie magazynowe. Budynek szatni zaprojektowany został na bazie uniwersalnego systemu modułowego. Systemoparty jest na prefabrykowanych modułowych elementach stalowych z jednospadowym dachem. Do każdego
pomieszczenia wejście przez drzwi zewnętrzne. Powierzchnia użytkowa budynku 52,15 m². Wysokość budynku 2,90 m.Długość budynku 9,72 m.Szerokość budynku 6,00 m.Zamówienia obejmuje również budowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie działek 217, 216/2, 397/1, 215/1., zjezdnią szerokości 5,00 m oraz poboczami gruntowymi szerokości 0,50 m. Nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako
utwardzoną kruszywem łamanym ograniczonym opornikiem betonowym 12/30/100 cm posadowionym na ławie betonowej z
oporem.
✅ Kamienna Góra.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu z
przebudową nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych wraz z rozbiórką garażu i przebudową obiektu garażowo-gospodarczego przy budynku Urzędu Gminy Kamienna Góra w graniacach działek nr 191/2, 797 obręb Kamienna Góra -6.Teren będący przedmiotem zadania znajduje się w ścisłej zabudowie od północnej strony ograniczony muremwolnostojącym biegnącym wzdłuż głównej drogi wjazdowej na teren posesji . Od pozostałych stron teren ograniczonybudynkami mieszkalnymi oraz budynkami urzędu gminy. Z uwagi na stan techniczny nawierzchni przewidziano przebudowę
układu drogowego poprzez ujednolicenie nawierzchni z zastosowaniem kostki betonowej w dwóch odcieniach.
W zakresie obiektów kubaturowych przewiduje się prace na dwóch obiektach tj.rozbiórkę istniejącego obiektu garażowego zlokalizowanego przy bramie wjazdowej od stronypółnocnej oraz przebudowę istniejącego, parterowego budynku garażowo- gospodarczegozlokalizowanego w południowej części terenu inwestycyjnego z dostosowaniem dla potrzebzaplecza technicznego jednostek urzędu gminy. W ramach zamówienia założono przebudowę istniejącego budynkugarażowo-gospodarczego zlokalizowanego w południowej części terenu.
‼️ Oferty należy składać do 6 czerwca 2022 r. do godz. 9:50.