Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Archiwum

26 listopada 1978 roku Walne Zebranie OSP Pisarzowice uchwaliło m.in. Plan działalności na 1979 rok. Wśród zapisów jest m.in. budowa nowej remizy. W ramach propagandy przeciwpożarowej druhowie szykowali afisze i hasła na Tydzień Ochrony Przeciwpożarowej.

Archiwum - 2 strony

Plan na 1979 rok

Plan na 1979 rok strona 2

Kategoria: