Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

16 lutego 1964 roku odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach. Członkowie podjęli bardzo ambitny plan na 1964 rok. Oprócz szkoleń zaproponowano utworzenie drużyn OSP w Rędzinach i Czarnowie.

Czytaj więcej: 1964 – plany OSP

Niestety nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Wałbrzyscy policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, a pieszym przypominają o konieczności posiadania odblasków.
Czytaj więcej: Złe warunki atmosferyczne - Policjanci apelują! Dbajmy o swoje bezpieczeństwo na drodze