Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

W całym kraju w jednostkach PSP i OSP uruchomione zostały sygnały świetlno-dźwiękowe. Minutą ciszy strażacy oddali hołd śp. druhnie Karolinie i druhowi Łukaszowi z OSP Żukowo.
Strażacy zginęli tragicznie w piątek (15.09.2023) rano w wypadku, jadąc do innego zdarzenia. Ich wóz strażacki przewrócił się na bok.
Czytaj więcej: Minuta ciszy

W ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został zakupiony sprzęt i wyposażenie dla naszej jednostki OSP o wartości 20 2013,05 złotych.

Kwota dofinansowania z WFOŚIGW we Wrocławiu to 17 774,71 złotych – program pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Czytaj więcej: Zakupy z WFOŚiGW i NFOŚiGW