Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

W ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został zakupiony sprzęt i wyposażenie dla naszej jednostki OSP o wartości 20 2013,05 złotych.

Kwota dofinansowania z WFOŚIGW we Wrocławiu to 17 774,71 złotych – program pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Czytaj więcej: Zakupy z WFOŚiGW i NFOŚiGW

8 września 2023 po raz drugi młodzi adepci sztuki pożarnictwa z terenu powiatu kamiennogórskiego skorzystali z zaproszenia Komendanta Powiatowego PSP i wzięli udział w Pikniku MDP na zakończenie wakacji.

Czytaj więcej: II Piknik MDP

Zbliża się otwarcie drogi ekspresowej S3 biegnącej przez powiat kamiennogórski. Będzie to jedyna droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Nowa inwestycja pociąga za sobą nowe problemy i dodatkowy zakres działania dla jednostek straży. 30 sierpnia 2023 roku druhowie z Pisarzowic wzięli udział w szkoleniu z demontażu barier oddzielających pasy jezdni na przejazdach awaryjnych.

Czytaj więcej: Szkolenie na S3