Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2024

27 stycznia 2024 (sobota) w OSP Pisarzowice odbyło się Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach za 2023 rok.
Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za 2023 rok i jednogłośnie otrzymał absolutorium.
Wśród gości znaleźli się:
- kapitan Adrian Książek, dowódca JRG Kamienna Góra
- Patryk Straus, wójt gminy Kamienna Góra
- Małgorzata Małek, przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich Wesołe Babki.
Wśród poruszanych tematów dominował temat budowy remizy w Pisarzowicach oraz inwestycji w Straż Pożarną realizowanych przez gminę m.in. wprowadzenie do podziału 12 letniego MANa w Krzeszowie, wymiany Jelcza w Ptaszkowie. Gmina w planach na 2024 rok ma zakup nowego wozu do OSP Leszczyniec.
Jak poinformował wójt gminy budowa remizy napotkała duży problem. Najprawdopodobniej gdzieś w ziemi jest niezinwentaryzowany ciek wodny. Przez co woda zaczęła zalewać teren budowy, a plac wokół remizy zrobił się grząski. 
Wykonawca zabezpieczył obiekt. Niestety obecnie należy wykonać operat wodno-prawny i uzyskać odpowiednie zezwolenia na odprowadzenie wody. Jak informuje Patryk Straus termin otwarcia remizy na 2024 rok jest niezagrożony. 
Kategoria: