Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

W niedzielę (1 października 2023) zawiązała się Dolnośląska Komisja Historyczna działająca przy dolnośląskim oddziale Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Grupa inicjująca czeka na zatwierdzenie utworzenia Komisji przez Zarząd ZOSP RP we Wrocławiu. Członkiem zarządu został druh-kronikarz z OSP Pisarzowice Piotr Jaksoń.

Czytaj więcej: Dolnośląska Komisja Historyczna

20 września 2023 roku na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze odbyła się uroczystość wręczenia czeków dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa Dolnośląskiego.

Czytaj więcej: Odebrany czek