Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2023

28 października 2023 na dziedzińcu PSP Kamienna Góra odbył się egzamin praktyczny i teoretyczny kursu podstawowego dla strażaków ochotników. Do egzaminu przystąpiło troje członków OSP Pisarzowice.

Ponad 30 druhów po przejściu nauki teoretycznej, pełnego szkolenia praktycznego, zaliczeniu komory dymowej (przejście labiryntu w zadymieniu, w maskach) zostało dopuszczonych do egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Pod komendą w Kamiennej Górze adepci wylosowali w którym zastępie i w której rocie się znajdą. Dzięki temu wspólnie działali ratownicy z Marciszowa i z Chełmska Śląskiego, z Krzeszowa czy Pisarzowic. Każdy jednocześnie musiał przygotować się z całego materiału gdyż do końca nie wiedział co przyjdzie mu wykonać.

Rozpoczynająca grupa otrzymała zadanie podania piany. Zastęp musiał zbudować linię gaśniczą oraz zasilanie z hydrantu. Instruktorzy i egzaminatorzy zwracali szczególną uwagę na sposób komunikacji ratowników bez korzystania z radia.

Kolejne założenia były już bardziej rozbudowane. Według założenia palić się miała tak zwana myjka. Ogień miał być zlokalizowany w środku pomieszczenia jednak przedostał się na dach. W tym celu druhowie musieli ubrać się w aparaty ochrony dróg oddechowych, wejść do garażu w zadymieniu. Kolejne zastępy sprawiały drabiny do gaszenia dachu. Szybko też podejmowano decyzję o budowie linii zasilających.  Założenie podstawowe było modyfikowane przez prowadzących. Nagle w garażu rota odnalazła poszkodowanego, którego nie mogli ewakuować. W tym momencie zapadła decyzja o wejściu roty asekurującej i ewakuacji. W sumie w założeniu brały udział cztery zastępy po czterech ratowników. Założenie po modyfikacjach powtórzyła kolejna grupa.

Egzaminatorzy szczególna uwagę zwracali na Bezpieczeństwo i Higienę Pracy strażaków. Instruktorzy na bieżąco informowali o błędach, w pojazdach przypominano o zapinaniu pasów bezpieczeństwa, a w działaniach o sprawnym sprzęcie i ochronie zdrowia m.in. poprzez zakładanie rękawiczek jednorazowych czy dezynfekowanie masek po użyciu. 

Nasi druhowie: Kinga, Marcelina i Jarek zasilą naszą jednostkę. 

Kategoria: