Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2023

W ramach otrzymanej dotacji z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z/s w Warszawie został zakupiony sprzęt i wyposażenie dla naszej jednostki OSP o wartości 4 180,00 złotych.

Kwota dofinansowania z FSUSR to 3 600,00 złotych.

Jednostka zakupiła:
- noszak do aparatu powietrznego
- maska do aparatu powietrznego.

Kategoria: