15 września 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Kamiennej Górze odbył się egzamin teoretyczny dla druhów uczestniczących w szkoleniu podstawowym. Z naszej jednostki szkoli się czworo strażaków. 

Tegoroczny kurs w części teoretycznej odbywał się poprzez e-platformę. Druhowie we własnym tempie opanowywali wiedzę niezbędną do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Bardziej doświadczeni druhowie w jednostkach sprawdzali ich wiedzę na szkoleniach wewnętrznych. W piątek odbył się pisemny egzamin organizowany przez PSP w Kamiennej Górze. Reprezentacja naszej jednostki spisała się bardzo dobrze i wszyscy zaliczyli część teoretyczną.

Od soboty (16 września) w komendzie odbywają się zajęcia praktyczne. Na koniec kursu planowany jest wyjazd na praktycznej zajęcia w komorze dymowej.