Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2023

Zbliża się otwarcie drogi ekspresowej S3 biegnącej przez powiat kamiennogórski. Będzie to jedyna droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Nowa inwestycja pociąga za sobą nowe problemy i dodatkowy zakres działania dla jednostek straży. 30 sierpnia 2023 roku druhowie z Pisarzowic wzięli udział w szkoleniu z demontażu barier oddzielających pasy jezdni na przejazdach awaryjnych.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały przez przedstawiciela wykonawcy drogi S3 i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Jednostki miały możliwość przećwiczyć zdejmowanie lin, a także późniejszy ich montaż. Dodatkowo strażacy zapoznali się z miejscami, gdzie są wyznaczone wjazdy awaryjne.

Kategoria: