Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2023

24 czerwca 2023, druhowie z terenu gminy Kamienna Góra uczestniczyli w obowiązkowych szkoleniach.

Zgodnie z przepisami co 5 lat każdy strażak powinien przejść szkolenie z zakresu uprawnień do prowadzenia korespondencji i obsługi urządzeń radiowych UKF pracujących w sieci ochrony przeciwpożarowej. Ten obowiązek ciążył na ratownikach w tym roku.

Drugim szkoleniem było okresowe obowiązkowe szkolenie BHP strażaków ratowników OSP.

Zajęcia odbywały się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. 

Kategoria: