27 stycznia 2023 roku kilka minut po 8:00 nasi druhowie wezwani zostali do złamanej gałęzi w Rędzinach.


Działania polegały głównie na zabezpieczeniu konaru.