Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2021

30 listopada 2021 roku tuż po 18:00 druhowie z Pisarzowic wezwani zostali do powalonego drzewa na drodze prowadzącej do Raszowa.

Około kilometr od wiaduktu kolejowego przewróciło się drzewo blokując całkowicie przejazd. Druhowie wspólnie ze strażakami z JRG Kamienna Góra pocięli i usunęli drzewo z jezdni.

Ze względu na kilka zgłoszeń o powalonych drzewach jednostki udały się w górę Raszowa w celu sprawdzenia przejezdności jezdni. Oprócz kilku gałęzi nie stwierdzono zagrożenia.

Kategoria: